14FL?

Bouwen is in de basis vooral het stapelen van constructie-elementen. 14FL is een afleiding van een formule die dient om de dimensie te bepalen van zo’n element. Moment = ¼ Force · Length

Een bouwwerk, van groot tot klein, ontstaat door het opvolgen van enkele fases. Deze kennen we als 'Initiatief', 'Ontwikkeling' en 'Realisatie'. Bij iedere fase zijn managers en specialisten betrokken. Tezamen kan het beoogde resultaat behaald worden door goed samen te werken, duidelijk te overleggen en vooral door te doen!
14FL Bouwmanagement & - constructies is in 2010 als adviesbureau gestart vanuit de volgende filosofie:

Generalist & Specialist - 14FL heeft, onder andere door de rol als constructeur, kennis van details en weet hoe de specialisten (adviseurs) denken en werken. Daarnaast kan 14FL met de ervaringen als projectmanager goed inschatten wat de belangen zijn van de bouwmanager, zijn opdrachtgever voor een rekenopdracht.

Bouwfases - De bouwfases zijn nauw met elkaar verbonden. 14FL is in staat om tijdens de initiatief fase de gevolgen van een bepaalde keuze voor de uitvoering te overzien. Ook tijdens de uitvoering doen zich situaties voor waarin kennis van het ontwikkeltraject van groot belang is om goede beslissingen te kunnen nemen. Kennis van- en betrokkenheid bij de verschillende fases is onmisbaar. 14FL heeft ervaring in al deze bouwfases en is daardoor in staat om het totale bouwproces te overzien.

Organisatie - De bouwsector is dienstverlenend aan andere sectoren. Er wordt gebouwd voor zorginstellingen, onderwijs, industrie, overheid etc. Iedere opdrachtgever kent een eigen cultuur. De manier van communiceren, afspraken maken en rapporteren is bij iedere opdrachtgever anders. Door ruime ervaring in verschillende sectoren kan 14FL zich eenvoudig aanpassen aan de wensen en gewoontes van een klant.

Projectmatig werken - Zowel als constructeur als in de rol van bouwmanager toetst 14FL de haalbaarheid van de beoogde doelen voortdurend door de 5 beheersfactoren te hanteren. 'Geld', 'Organisatie', 'Tijd', 'Informatie' & 'Kwaliteit' (GOTIK).
Het onderbrengen van deze disciplines in 14FL is mogelijk door de verschillende rollen die zijn vervuld bij verschillende opdrachtgevers. Door de studies en cursussen die zijn afgerond. Door de verschillende senior projectmanagers en constructeurs met wie is samengewerkt. Maar vooral door het enthousiasme voor het bouwen, het organiseren, het adviseren.

Assen 2012